Blanc Festival 2012

[cat] Aquest cap de setmana vam estar al Blanc Festival, el Festival de Disseny Gràfic de Catalunya a Vilanova i la Geltrú: Conceptes com auto-projecte, investigació, experimentació personal, o anar més enllà en els encàrrecs … han aflorat en cadascuna de les conferències a què hem assistit. El Festival m’ha ajudat a consolidar el briefing del dia a dia en el nostre estudi.

Divendres vam assistir a les masterclass de Xavier Grau i d’Enric Jardí. Ens van parlar sobre la seva visió de la gestió i sobre visibilitat d’un estudi de disseny gràfic. Vam comprovar que anem pel bon camí, però la visió d’altres professionals de solvència contrastada, és sempre d’utilitat i molt ben rebuda.

Xavier Grau ens va parlar de la part menys fascinant, però no per això menys interessant: els diners en el dia a dia d’un estudi. Com gestionar per una banda els outputs (salaris, formació, col · laboradors, autopromoció …) i per un altre els Inputs (gestió comercial, coworking, concursos, condicions de pagament …). Grau va posar especial èmfasi en l’atenció als clients actuals. El fil conductor de tota la seva exposició va ser la crisi i la bona gestió com a eina fonamental per tirar endavant.

Enric Jardí ens va parlar de la importància de la visibilitat o posicionament d’un estudi. De la pròpia identitat (naming, imatge i portfolio), de les accions a dur a terme (mailings, notícies, base de dades, sectors potencials …) i de les actituds (didàctica, confiança, disposar d’un elevator speech .. .). Ens va parlar també de la pertinença a alguna associació, la formació i reciclatge de coneixements, dels festivals i de la perversitat dels concursos entre dissenyadors.

Enric Jardí

Enric Jardí

Després dels tallers i masterclass van començar els conferències: Bungalow, Eduardo Manso, Ibán Ramón + Dídac Ballester
, La despensa, Pati Núñez, Pep Torres, Run Design, Toormix, Twopoints.net, Wanda i Amics del Blanc. Segons l’enquesta de graffica, Bungalow i Pati Núñez van ser els millor valorats.

IMG_2684

A mi em va cridar l’atenció especialment el plantejament de Toormix i el seu espai d’investigació personal, l’energia de Pati Núñez i la seva sentència “abraçar la incertesa per ser més creatiu i més positiu”, Ibán Ramón i Dídac Ballester i la cura dels detalls per elevar els projectes a grans nivells de qualitat gràfica, i l’empenta i fescura de Pep Torres i el seu Museu de les Idees de Barcelona.

Per la resta, entre tots van abordar diferents aspectes com l’enfocament digital per una banda en contraposició al treball manual amb paper, i altres formats d’expressió mitjançant el disseny gràfic.

Llarga vida a l’Blanc Festival, un esdeveniment de disseny amb un gran nivell i ben organitzat. Felicitats i agraïments als organitzadors //

Video oficial del Blanc Festival

Video oficial del Blanc Festival

[cast] Este fin de semana estuvimos en el Blanc Festival, el Festival de Disseny Gràfic de Catalunya en Vilanova i la Geltrú: Conceptos como auto-proyecto, investigación, experimentación personal, o ir más allá en los encargos… han aflorado en cada una de las conferencias a las que hemos asistido. El Festival me ha ayudado a consolidar el briefing del día a día en nuestro estudio.

El viernes asistimos a las masterclass de Xavier Grau y de Enric Jardí. Nos hablaron de todo lo que deberíamos saber sobre la gestión y sobre visibilidad de un estudio de diseño gráfico. Comprobamos que vamos por buen camino, pero la visión de otros profesionales de solvencia contrastada, es siempre de utilidad y muy bien recibida.

Xavier Grau nos habló de la parte menos fascinante, pero no por ello menos interesante: el dinero en el día a día de un estudio. Cómo gestionar por un lado los Outputs (sueldos, formación, colaboradores, autopromoción… ) y por otro los Inputs (gestión comercial, coworking, concursos, condiciones de pago…). Grau puso especial énfasis en el cuidado a los clientes actuales. El hilo conductor de toda su exposición fue la crisis y la buena gestión como herramienta fundamental para salir adelante.

Enric Jardí nos habló de la importancia de la visibilidad o posicionamiento de un estudio. De la propia identidad (naming, imagen y portfolio), de las acciones a llevar a cabo (mailings, noticias, base de datos, sectores potenciales…) y de las actitudes (didáctica, confianza, disponer de un elevator speech…). Nos habló también de la pertenencia a alguna asociación, la formación y reciclaje de conocimientos, de los festivales y de la perversidad de los concursos entre diseñadores.

Enric Jardí

Enric Jardí

Tras los talleres y masterclass empezaron los conferencias: Bungalow, Eduardo Manso, Ibán Ramón + Dídac Ballester
, La despensa, Pati Núñez, Pep Torres, Run Design, Toormix, Twopoints.net, Wanda y Amics del Blanc. Según la encuesta de graffica, Bungalow y Pati Núñez fueron los mejor valorados.

IMG_2685

A mi me llamó la atención especialmente el planteamiento de Toormix y su espacio de investigación personal, la energía de Pati Núñez y su sentencia “abrazar la incertidumbre para ser más creativo y más positivo”, Ibán Ramón y Didac Ballester y el cuidado de los detalles para elevar los proyectos a grandes niveles de calidad gráfica, y el empuje y fescura de Pep Torres y su Museo de las Ideas de Barcelona.

Por lo demás, entre todos abordaron diferentes aspectos como el enfoque digital por un lado en contraposición al trabajo manual con papel, y otros formatos de expresión mediante el diseño gráfico.

Larga vida al Blanc Festival, un evento de diseño con un enorme nivel, bien organizado. Felicitaciones y agradecimientos a los organizadores.

Destacat

Blanc Festival 2012

[cat] Dos dies de conferències, workshops i activitats al voltant del món del disseny gràfic. El Blanc Festival, certamen de disseny gràfic dirigit per i per a dissenyadors, és una font d’inspiració, respecte i amor al disseny que m’ha ajudat a consolidar el briefing del dia a dia en el nostre estudi // [cast] Dos días de conferencias, workshops y actividades alrededor del mundo del diseño gráfico. El Blanc Festival, certamen de diseño gráfico dirigido por y para diseñadores, es una fuente de inspiración, respeto y amor al diseño que me ha ayudado a consolidar el briefing del día a día en nuestro estudio.

blanc festival